Werkwijze

 

 

Intakeprocedure

Tijdens het eerste (telefonische- of email) contact, of na aanmelding via ons contactformulier wordt uw hulpvraag in kaart gebracht, waarna een afspraak wordt gemaakt voor een oriënterend gesprek met een van onze medewerkers die op uw hulpvraag kan anticiperen.

Tijdens dit eerste consult (de intake) wordt de probleemstelling nader in kaart gebracht en worden de mogelijkheden voor hulpverlening met u en/of uw partner (en soms ook met uw kind, wanneer het ouder is dan 10 jaar) besproken. Tijdens het intakegesprek wordt u tevens op de hoogte gebracht van onze werkwijze, onze huisregels, onze samenwerkingsmogelijkheden en onze tarieven.

Wij gaan ervan uit dat u zich, bij aanmelding bij All in the family, in kennis heeft gesteld van onze algemene voorwaarden.

Vervolg hulpverlening

Indien u (en uw kind/uw partner) besluit om de hulpverlening bij ons te laten plaatsvinden vult u een aanmeldingsformulier in en maakt u een afspraak voor een tweede consult voor uw kind en/of uzelf en/of uw (ex) partner.

In de regel duurt een consult bij de psychologe 45 minuten en komt uw kind en/of u zelf (en uw partner) een- of  tweewekelijks naar ons toe. Afhankelijk van de problematiek wordt Basis Generalistische GGZ hulpverlening geboden in circa 8 tot 10 sessies, bij psychologische bemiddeling en relatietherapie in dubbelconsulten.

Speltherapie voor jonge en schoolgaande kinderen vindt gedurende 8 weken achtereen wekelijks plaats, met de mogelijkheid tot een verlenging tot 12 of 16 weken, afhankelijk van de aard en de omvang van de problemen en de omvang van uw verzekeringspolis.
Tijdens de therapie of tijdens de gesprekken kan het voorkomen dat u en/of uw kind testpsychologisch onderzoek dient te ondergaan of dat het wenselijk is dat er vragenlijsten worden ingevuld. Hierover wordt u uiteraard goed geïnformeerd.

Tarieven

In de Jeugdwet staat beschreven dat gemeenten, sinds 2015, verantwoordelijk zijn voor het bieden van jeugdhulp (18-); dit houdt in dat jeugdhulpverlening in de GGZ niet meer in het pakket van de zorgverzekering zit maar dat gemeenten zorgen voor de beschikbaarheid, de toegang en de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren met psychische problemen en stoornissen.

All in the family heeft contracten afgesloten met de regio’s Oost Veluwe en Midden IJssel (gemeenten Apeldoorn, Voorst, Zutphen, Brummen, Lochem, Epe en Heerde). De gemeenten waarmee All in the family een contract heeft afgesloten zijn op de hoogte van de behandeling van uw kind(eren) en vergoeden de kosten hiervoor. Voor alle andere gemeenten kan een PGB uitkomst bieden (op basis van de gespecialiseerde hulpverlening die er geboden wordt). In alle andere gevallen worden de behandelkosten rechtstreeks aan de wettelijke vertegenwoordiger van uw kind(eren) gefactureerd.

Het uurtarief bij All in the family bedraagt €95,-
Gezinsgesprekken en/of psychologische bemiddelingsgesprekken vinden in de regel plaats in dubbelconsulten en worden evenredig aan de beide ouders gefactureerd.

Tijdens het intakegesprek ontvangt u een overzicht van onze overige diensten met tarieven.

Voor vergoeding van kosten vanuit het basis zorgpakket voor 18+ kan een beroep worden gedaan op uw zorgverzekering, mits u een juiste verwijzing van uw huisarts kunt overleggen (waarbij de vermoedelijke diagnose wordt vermeld, alsook de AGB-code van de verwijzend arts). Omdat All in the family GEEN contracten heeft afgesloten met zorgverzekeraars dient u (een deel van) de kosten hiervoor zelf te betalen.
Denkt u ook aan uw eigen risico!

All in the family hanteert in 2018 (opnieuw) de tarieven van de NZA, hetgeen betekent:
Kort traject (ca. 5 sessies): €487,26
Middellang traject (5-8 sessies): €830,23
Intensief traject (ca. 12 sessies): 1301,85

Facturering

Uw nota ontvangt u van Fa-med B.V.
De verwerking van onze nota’s hebben wij overgedragen aan Fa-med B.V. Dit bedrijf is al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in het factureren en innen van nota’s.

Fa-med hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Een tijdige betaling voorkomt verhoging van uw nota. Heeft u vragen over uw nota of bent u niet in staat uw nota tijdig te betalen? Dan kunt u terecht op de website http://www.notavanfamed.nl. U kunt ook contact opnemen met Fa-med via telefoonnummer 0900 0885 (€ 0,15 per minuut). Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 08:00 tot 18:00 uur. Een nieuw origineel van uw nota kunt u opvragen via telefoonnummer 0900 0882 (€1,30 per gesprek).