Schoolgericht

Kinderen brengen een groot deel van hun dag door op school. Het kan zijn dat u, als ouder in een (echt)scheidingssituatie, tegen bepaalde (gedrags- en/of sociaal-emotionele) problemen aanloopt met uw kind. Deze kunnen alleen in de thuissituatie spelen, maar soms ook (of juist) in de schoolse situatie. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan leerproblemen, problemen met aandacht en concentratie of het functioneren van uw kind binnen de groep. Heeft u als ouder in deze moeilijke periode van uw leven behoefte aan aandacht voor uw kind in de schoolsituatie, dan behoort een schoolobservatie -waarbij er een professional komt kijken in de klas- tot de mogelijkheden. Dit is altijd in afstemming met school en de leerkracht. Een observatie van een onafhankelijk persoon kan een handige methode zijn om op een andere manier naar gedrag en knelpunten te kijken. Een professional van ‘buitenaf’ heeft weer andere ideeën en oplossingen waar u als ouder of als leerkracht misschien nog niet aan gedacht heeft.

Voor een schoolobservatie bezoekt de psycholoog van All in the family de school van uw kind en observeert en interpreteert zijn of haar gedrag in de klas, op het schoolplein en/of in de gymzaal. Tijdens een gesprek met de leerkracht en/of de intern begeleider/de remedial teacher probeert de psycholoog meer zicht te krijgen op het gedrag en de leervorderingen van uw kind, waarna aanbevelingen kunnen worden gedaan en/of begeleiding kan worden gegeven binnen de school voor het verkrijgen van een zo optimaal en veilig mogelijke leeromgeving.