Relatietherapie, mediatie-therapie en 5 voor 12 coaching

Wanneer u kampt met partner-relatieproblemen en u wilt hier samen met uw partner een oplossing voor vinden, bijvoorbeeld omdat de problemen het gezins(systeem) nadelig beïnvloeden en een scheiding op de loer ligt, kunt u bij ons terecht voor relatietherapie, psychologische bemiddeling (mediatie-therapie) en/of 5-voor 12 coaching.

Tijdens uw hulpverleningstraject zal u tezamen met uw partner gesprekken aan gaan betreffende de geschiedenis van uw relatie en de ontstane gedragspatronen, communicatie- en interactiepatronen. Ook zal er, al dan niet in individuele gesprekken, aandacht worden besteed aan de eigen beleving en ervaringen, zorgen en gedachten, gevoelens en wensen. U zult actief gaan toewerken naar een verbeterde relatie. Tijdens de gesprekken zult u tevens worden geïnformeerd over de invloed van uw relatie (uw gezamenlijke communicatie- en interactiepatronen, uw houding en gedrag, uw emoties) op uw kind(eren), en over de wijze waarop uw kind(eren) reageren op gebeurtenissen in het gezin.