Psychologische bemiddeling

Wanneer het besluit tot (echt)scheiding is gevallen en een ouderpaar niet gemakkelijk tot afspraken komt over zaken als boedelscheiding, alimentatie, de zorg voor de kinderen en/of hun omgang met de kinderen kan het vóórkomen dat ouders door de rechter of hun advocaat worden verzocht om een bemiddelingstraject in te gaan.

Psychologische bemiddeling is een procedure waarbij twee conflicterende partijen, met behulp van een onafhankelijke, derde partij (de psycholoog-bemiddelaar) samen hun geschillen beslechten en tot oplossingen komen. De psycholoog-bemiddelaar is de coach die het proces in banen leidt.

Wij bieden bij (echt)scheidingsprocedures gespecialiseerde psychologische bemiddeling, waarbij de strijdende ex-partners samen kunnen komen tot goede afspraken betreffende de ouderlijke zorg voor en de omgang met hun kinderen. Vaak is het zo dat een bemiddelingstraject bij een psycholoog-bemiddelaar oplevert dat ouders met een goed onderbouwd ouderschapsplan bij hun advocaat relatief gemakkelijk hun kinderconvenant kunnen gaan opstellen, hetgeen tijd en (veel) kosten bespaart. Tevens kijkt de psycholoog-bemiddelaar, anders dan een advocaat-(echt)scheidingsbemiddelaar, heel specifiek naar de belangen van de kinderen tijdens de (echt)scheidingsprocedure, waarbij veelal ook de kinderen worden betrokken en hun stem mogen laten klinken tijdens de zogenaamde “kind-momenten” in het bemiddelingsproces van hun ouders. Ontwikkelingsproblemen bij kinderen als gevolg van de (echt)scheidingsperikelen van hun ouders komen bij de psycholoog-familybemiddelaar sneller aan het licht, zodat in een vroeg stadium hulp-op-maat kan worden geboden met als doel een mogelijke ontwikkelingsbedreiging tijdig af te wenden.

All in the family werkt graag nauw samen met advocaat-(echt)scheidingsbemiddelaars in bemiddelingstrajecten en zij heeft daartoe een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met advocaat-scheidingsbemiddelaar Mr. R. Verhagen (www.verhagenfamilierecht.nl). De gesprekken tussen de ex-partners worden in deze samenwerking begeleid door zowel de kinder- en jeugdpsycholoog als de advocaat. Voordelig hieraan is dat de procedure minder tijd vergt omdat de psychologische en de juridische hulpverlening nauw op elkaar aansluiten zodat overeenkomsten sneller kunnen worden gesloten. Deze hulp wordt niet vergoed vanuit uw zorgverzekering maar de ervaring leert dat een traject als bovenstaande veel tijdswinst kan opleveren en uiteindelijk tot aanzienlijk minder kosten leidt dan wanneer u er in een juridische strijd samen uit dient te komen.