Psycho-educatie

Een belangrijke rol voor de hulpverlener bij zowel de ouderbegeleiding als de begeleiding van kinderen ligt in het verschaffen van psycho-educatie. Ouders die te maken krijgen met een diagnose van hun kind, ouders die ontwikkelingsproblemen ervaren bij hun kind of ouders die schrikken van de informatie die zij ontvangen van bijvoorbeeld de leerkracht van hun kind moeten worden geïnformeerd over de gevolgen en de prognose hiervan. Tevens dienen ouders op de hoogte te worden gebracht van de mogelijkheden die kunnen worden ingezet om een ontwikkelingsbedreiging bij hun kind zo veel mogelijk af te wenden.

Het is mogelijk om ons te benaderen, bijvoorbeeld als instelling of als school, om ouderavonden of studiedagen betreffende specifieke thema’s door ons (deels) te laten invullen.