Oudergericht

All in the family biedt ouders onderstaande vormen van hulpverlening:

  • Relatietherapie en 5-voor-12 coaching (bij dreigende (echt)scheiding);
  • Ouderschapsbemiddeling bij (echt)scheidingsvraagstukken en opstellen kinderconvenant/ouderschapsplan;
  • Individuele gesprekstherapie en coaching gesprekken (o.a. rouwverwerking, acceptatie, zelfreflectie en zelfbeeld);
  • Ouder-kind relatietherapie, ouder-kindgesprekken, gezinsgesprekken (o.a. paraplugesprek, verwerking, ouderschapsafspraken);
  • Hulpverlening bij parallel-solo ouderschap;
  • Coaching in scheiden volgens de collaborative divorce methode;
  • Psycho-educatie en voorlichting.