Onderzoek & Diagnostiek

All in the Family biedt verschillende vormen van onderzoek, diagnostiek en advies, waaronder:
Onderzoek naar de persoonlijkheid en het gedrag
Onderzoek bij kinderen die lijden onder de echtscheidingssituatie van hun ouders; o.a. advies aan ouders, rechterlijke macht
Interactieobservaties bij echtscheidingssituaties (o.a. bij gedragsproblemen, contactherstel en opvoedingsverlegenheid)