Nieuws

Samenwerking kinder- systeemtherapeut met advocaat/mediator

De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de positie van kinderen in (echt)scheidingssituaties. Ouders moeten sinds 2009 verplicht een ouderschapsplan op stellen als zij gaan scheiden, anders kunnen zij hun scheidingsverzoek niet bij de rechtbank indienen. Uitgangspunt hierbij is dat ouders ook na de scheiding een gelijkwaardig aandeel houden in de verzorging en de opvoeding van hun kinderen. In het ouderschapsplan maken ouders afspraken over hoe zij denken dit te kunnen realiseren.

Kinderen hebben het recht om serieus genomen te worden over de scheiding van hun ouders (IVRK, art.12). Daarom is het van belang om zoveel mogelijk rekening te houden met de wens van het kind (en de achterliggende gedachten daarbij!). Bij het opstellen van een ouderschapsplan moet dan ook niet alleen met de ouders worden gesproken maar ook met het kind, meestal vanaf een jaar of zes. Als het niet mogelijk blijkt te zijn voor ouders om hun kind te betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan, dan kan een bijzondere curator hierbij een bemiddelende rol spelen. Zo kan het kind op een veilige manier via de bijzondere curator zijn of haar stem naar voren brengen bij de ouders.

Sinds 01 oktober 2015 is All in the family een samenwerking aangegaan met mr. Rozemarijn Verhagen, advocaat gespecialiseerd in familierecht (aangesloten bij de vFAS) en mediator en tevens strategisch coach. Zij heeft zich gevestigd in het pand aan de Emmastraat 18 te Lochem (info@verhagenfamilierecht.nl).

In de praktijk wordt de samenwerking van een advocaat-mediator met een (ontwikkelings)psycholoog/ kindertherapeut/ systeemtherapeut als bijzonder prettig ervaren, door zowel de ouders als hun kinderen. De kindertherapeut van All in the family luistert en kijkt tijdens het juridische proces van hun ouders naar kinderen, zodat zij op een neutrale, veilige wijze hun beleving, ervaringen en wensen kunnen uiten; dit geeft kinderen houvast in een –toch al turbulente en nare- scheidingssituatie. Kinderen voeren het gesprek over de (echt)scheiding: zij vertellen en/of spelen hun “verhaal van de scheiding”. Zij leren om te gaan met loyaliteit naar beide ouders, en zij leren communicatieve vaardigheden, zodat het contact met hun ouders in de nieuwe situatie goed verloopt. Zeker als kinderen hun stem kunnen laten weerklinken in de afspraken die hun ouders hebben gemaakt geeft dit kinderen het gevoel “gehoord en gezien” te worden en dat sterkt hen in hun ontwikkeling.

Ook bij het afsluiten van het verleden met elkaar als partners, het regelen van de gevolgen hiervan en het opstellen van het ouderschapsplan met de advocaat wordt de systeem/kindertherapeut betrokken: met de ouders wordt –in een 4-gesprek- besproken hoe het ouderschapsplan een brug kan zijn naar de nieuwe leefsituaties en wat de betekenis daarvan is voor alle gezinsleden. Daarnaast kunnen de kinderen, samen met de kindertherapeut, de bouwstenen gaan leveren voor deze brug.

Op meerdere punten levert de samenwerking van de advocaat met de kindertherapeut/systeemtherapeut een win-winsituatie op:
als aanstaande ex-partners nemen ouders van hun kinderen fysiek een andere plek in. Dit vergt soms veel van ouders. Zij moeten elkaar opnieuw gaan vertrouwen als bekwame en betrokken opvoeders van hun kinderen, waarbij moet worden gekomen tot verwerking en acceptatie van (soms heftige of nare) ervaringen en gebeurtenissen uit het verleden. Samen met de therapeuten gaan ouders bezig om hun ouderschap in deze nieuwe situatie in te vullen;
Ouders maken een plan voor de toekomst: zij bepalen samen hoe zij hun verantwoordelijkheid als ouders en opvoeders voor hun kinderen in de toekomst gaan invullen en hoe het gezin ook na de scheiding, in twee verschillende huishoudens, voor de kinderen zo goed mogelijk kan functioneren.
Bij de advocaat/mediator sluiten partners hun verleden af en regelen zij al dan niet samen de gevolgen van hun (echt)scheiding. Het wordt zo voor partners gemakkelijker om de rollen van aanstaande ex-partner en ouder van elkaar te scheiden;
Zowel de ouders als de kinderen worden zorgvuldig begeleid: emoties rondom de scheiding worden verwerkt, gezinsleden worden gesterkt en er wordt een stevige basis gecreëerd voor een toekomst waarbij de twee huishoudens gescheiden verder gaan.
Onnodig procederen, waarbij standpunten verharden en strijd wordt aangewakkerd, wordt voorkomen. Dit geeft rust voor het hele gezin. Bovendien levert het een aardige kostenbesparing op!
Ten slotte verdienen kinderen het om goed begeleid te worden in een (echt)scheidingsproces.

Aanmelden via het aanmeldformulier

Telefonisch spreekuur: dinsdagen en donderdagen tussen 09.00u. en 10.00u. ’s morgens.

Contact via email: info@allfamily.nl

Schrijf een reactie.