Kindgericht

All in the family biedt, wanneer dit duidelijk meerwaarde kan geven in het traject van hun ouders, verschillende vormen van kinderpsychologisch onderzoek, diagnostiek en advies, waaronder

  • Onderzoek naar de persoonlijkheid(sontwikkeling) en het gedrag
  • Onderzoek bij kinderen die lijden onder de (echt)scheidingssituatie van hun ouders (onder anderen met advies aan ouders, rechterlijke macht)
  • Interactieobservaties bij (echt)scheidingssituaties (onder anderen bij gedragsproblemen, moeizaam verlopend contactherstel en opvoedingsverlegenheid)