Individuele Begeleiding

Soms komt het voor dat u, bijvoorbeeld vanuit de besproken problemen aangaande uw ex-partnerschap en/of uw kind(eren), of bijvoorbeeld vanuit verdriet of frustratie over uw relatie, uw werk of uw sociale context behoefte heeft om uw eigen verhaal aan een deskundige voor te leggen en deze te bespreken met hem of haar. Soms gebeurt dit om te komen tot verwerking van eerdere, persoonlijke problematiek en soms zijn de gesprekken helpend voor het oplossen van huidige problemen zodat gezamenlijke gesprekken over het ouderschap weer kunnen worden vlot getrokken.

All in the family biedt coaching gesprekken en gesprekstherapie aan volwassenen die kampen met (persoonlijke) zorgen, problemen of frustraties. Binnen een prettige, vertrouwde sfeer kunnen volwassenen hun verhaal aan de therapeut voorleggen, die actief en betrokken luistert en mee denkt, spiegelt en confronteert. Het doel van de therapie is om te komen tot verwerking en acceptatie van gebeurtenissen en ervaringen, zelfinzicht en zelfvertrouwen, een toegenomen gevoel van tevredenheid over de eigen beslissingen en een positiever zelfbeeld. Zo staat u zelfstandiger en bewuster in het leven, hetgeen een toegenomen plezierbeleving en nieuwe zingeving met zich mee brengt.