Behandeling

Voor kinderen kan behandeling bestaan uit onder anderen:

Speltherapie
Bij All in the family komen kinderen en jeugdigen met uiteenlopende problemen, gelieerd aan scheiding, praten en spelen met de therapeut. Jonge kinderen doen vaak spelletjes, luisteren naar dierenvrehalen en spelen met het speelgoed dat in de spelkamer aanwezig is. Hun projectieve, beeldende spel wordt door de therapeut geïnterpreteerd en ingezet in de therapie (beeldcommunicatie). Oudere kinderen doen ook vaak spelletjes, zij tekenen, kleuren of knutselen en voeren gesprekken met de therapeut met behulp van technieken uit de cognitieve gedragstherapie.

Door te spelen en te praten met de therapeut verwerken kinderen hun ervaringen en geven zij deze een plek. Emoties als angsten, zorgen, boosheid, frustraties en verdriet worden op deze wijze (opnieuw) doorleefd en samen met de vertrouwde persoon van de therapeut verwerkt. De kinderen weten dat hun ouders globaal op de hoogte worden gebracht van hun vorderingen maar zij weten ook dat de therapeut niet zonder hun toestemming alles wat er in de spelkamer gebeurt aan hen rapporteert. Soms ook is het juist wel prettig dat de therapeut samen met het kind de ouders duidelijk kan maken waarmee het kampt. Dat gebeurt met name wanneer kinderen lijden onder gezinsrelaties en -gebeurtenissen en daaraan niet of slecht woorden kunnen geven.

Gesprekstherapie
Net als bij spel kan verwerking van problemen en verandering van gedrag plaatsvinden door erover te praten met een vertrouwde persoon die, met verstand van zaken, met de jeugdige actief luistert, mee denkt, spiegelt en confronteert. Doel is om, onder anderen met behulp van technieken van de cognitieve gedragstherapie, te komen tot inzicht in de eigen beleving, emoties en gedrag en tenslotte tot de wenselijke verandering in denken en handelen.

Samen met de therapeut maakt de jeugdige zijn of haar stappen in een proces dat aanzet tot verwerking en acceptatie van gebeurtenissen en ervaringen, versterking van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen, een positiever mensbeeld, toegenomen mogelijkheden tot zelfreflectie en nuancering (perspectief nemen) en een toekomst van actief en zelfstandig functioneren.

(Individuele) sociale vaardigheidstraining
Samen spelen, samen werken en samen leven is niet voor alle kinderen even gemakkelijk en vanzelfsprekend meer na het ervaren van verlies en rouw. Soms ondervinden kinderen problemen in het aangaan en het onderhouden van contacten en vriendschappen, soms ook zijn zij te vrij en weinig selectief in het aangaan daarvan. Er zijn kinderen die gemakkelijk persoonlijke grenzen negeren, soms in combinatie met agressief gedrag, terwijl anderen deze grenzen nauwelijks opzoeken. Het vinden van de ‘gulden middenweg’ is soms moeilijk en gaat niet bij alle kinderen meer als vanzelfsprekend.
Het kan zijn dat uw kind problemen ervaart in het sociaal-emotionele functioneren (bijvoorbeeld met leeftijdsgenootjes) vanwege persoonlijke problemen. Dat kan gebeuren wanneer het kind kampt met een beperkt sociaal inzicht, of wanneer het zich gedragsmatig moeilijk aan kan passen als gevolg van trauma en rouw. Voor deze kinderen biedt All in the family individuele sociale vaardigheidstrainingen, waarmee zij geholpen kunnen worden bij het scheppen van (nieuwe) voorwaarden voor een positief verlopend contact en interactie met leeftijdsgenootjes en volwassenen.

Groepstrainingen
All in the family biedt specifieke groepstrainingen voor kinderen van verschillende leeftijden die kampen met de gevolgen van de (v)(echt)scheiding van hun ouders. Ook voor hun ouders kan deze training als zeer inzicht gevend worden beschouwd.

All in the family biedt, samen met samenwerkingspartners, de groepstraining: “kinderen uit de knel”.
Dit is een groepstraining voor kinderen en hun ouders, waarbij inzicht wordt verkregen in indrukwekkende scheidingsprocessen waar sprake is van scheiding met (veel) conflict. In de parallelle groepen wordt gewerkt aan verwerking en acceptatie van de scheiding, en worden oplossingen gezocht voor de vaak hardnekkige problematiek. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.kinderenuitdeknel.nl.