Aanmelden

Hier noteert u de namen en geboortedata van uw kind/kinderen waarvan het wenselijk is dat zij in het traject worden betrokken.
Indien de hulpverlening aan uw kind(eren)/uw gezin via de gemeente wordt vergoed vanuit de Jeugd basis GGZ wordt om een verwijsbrief van de huisarts van uw kind gevraagd.
Een intakegesprek vindt in principe plaats met beide ouders en zij zullen dan ook gezamenlijk worden uitgenodigd voor het intakegesprek. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit kenbaar maken op dit aanmeldformulier.
All in the family voert intakegesprekken met ouders die beiden op de hoogte zijn van de hulpvraag/vragen en beiden akkoord gaan met de aanmelding.