Aanbod

All in the family is er voor gezinnen met kinderen, jongeren en jong-volwassenen die problemen ervaren in de opvoeding, in de ontwikkeling, bij het schoolse en/of het sociaal-emotionele functioneren (het gedrag), in (gezins)relaties en in de beleving van zichzelf, gerelateerd aan (echt)scheidingssituaties.

Er is deskundigheid in huis op de gebieden van:

Sociaal-emotionele problemen als gevolg van trauma’s (ingrijpende gebeurtenissen) en rouw;
Ouder-kind relatieproblemen (machtsstrijd, loyaliteitsproblemen, gedragsproblemen);
Broers-zussen problematiek (o.a. rivaliteit, psychopathologie);
systemische problematiek (o.a. bij samengestelde gezinnen, (echt)scheiding);
(Echt)scheidings- en omgangsproblematiek (loyaliteitsproblematiek, (dreigend) contactverlies, communicatie- en interactieproblemen, rouw, verwerkingsproblemen).

Vanuit de hulpvraag van ouders, van een school of van andere professionele betrokkenen stelt All in the family vooral de ontwikkelingsmogelijkheden van het individuele kind, van zijn of haar ouders/verzorgers en van het gezinssysteem centraal.

De kinderen in het gezin zijn de focus binnen een positief verloop van het hulpverleningsproces. Echter het gehele gezin(ssysteem) draagt aan dit proces bij: het zijn immers vaak gezinsrelaties die ervoor zorgen dat patronen ontstaan waarin het gezin soms verzandt, maar gezinsrelaties ontstaan ook weer vanuit bepaalde problemen waarmee het gezin te kampen heeft. De aanpak van sociaal-emotionele problemen, opvoedkundige problemen en/of relationele problemen, bekeken door deze bril, staat in onze hulpverlening centraal.